BLI TESTCENTER

Det yrke som är först ut enligt BYNs nya valideringsmodell är Träarbetare.
Vi arbetar parallellt med att lyfta över även Betongarbetare och Anläggningsmaskiner under 2020.  Under första halvåret 2021 har vi för avsikt att även ha Plattsättare och Murare klara enligt den nya valideringsmodellen.

Den som vill ansöka om att bli Testcenter för BYNs nya valideringsmodell börjar med att skicka in en digital ansökan till BYNs kansli. Denna är för tillfället under uppbyggnad och kommer att publiceras under hösten 2020.

En ansökan måste innehålla namngivna personer som är tänkta att bli testledare. Dessa ska genomföra och godkännas vid en av BYN anordnad testledarutbildning.
Det är en tvådagarsutbildning varav dag 1 är teoretisk och dag 2 praktisk.
Utbildningen är förlagd hos ett redan ackrediterat testcenter med utbildad testledare.
Ett Testcenter kan inte ackrediteras utan att minst en testledare för yrket har certifierats som testledare av BYN.

Det kommer att finnas krav på lokaler/ytor, utrustning och material som Testcentret ska uppfylla och det kommer att göras en fysisk insyn av detta innan en ackreditering kan ske.