BLI TESTCENTER

På grund av omständigheter såsom pandemi och lågt användande av befintliga branschvalideringsmodeller har BYN valt att senarelägga sitt införande av den nya valideringsmodellen. Exakt tidpunkt för införandet är ännu oklart och kommer att meddelas till intresserade och berörda i god tid innan det sker.

Under tiden kommer BYN att jobba vidare med att förbereda fler yrkesroller för den nya modellen, så att det vid införandet kommer att finnas fler tillgängliga yrken på plats.
I nuläget ligger Träarbetare redo för införande och arbete pågår med yrkesrollerna Betongarbetare, Plattsättare, Murare och Anläggningsmaskinförare. Målet är att minst dessa yrken ska vara tillgängliga  vid införandet av modellen  Fler yrken kommer att påbörjas under 2021.

Eftersom processen för att bli av BYN godkänt testcenter har utökats något av kvalitetsskäl tar den också lite längre tid. Därför önskar vi att de som är intresserade av att bli testcenter i den nya modellen påbörjar denna process så snart som möjligt.

Den som vill ansöka om att bli Testcenter för BYNs nya valideringsmodell börjar med att skicka in en digital ansökan till BYNs kansli. Denna är för tillfället under uppbyggnad och kommer att publiceras på hemsidan för validering under början av 2021.
Ni kan redan nu skicka in intresseanmälan så kontaktar vi er så snart anmälan finns färdig, maila då till validering@byn.se och ange ert namn samt vilka yrken ni planerar validering mot.

En ansökan måste innehålla namngivna personer som är tänkta att bli testledare. Dessa ska genomföra och godkännas vid en av BYN anordnad testledarutbildning.

Det är en tvådagarsutbildning varav dag 1 är teoretisk och dag 2 praktisk.

Utbildningen är förlagd hos ett redan ackrediterat testcenter med utbildad testledare.

Ett Testcenter kan inte ackrediteras utan att minst en testledare för yrket har certifierats som testledare av BYN.

Det kommer att finnas krav på lokaler/ytor, utrustning och material som Testcentret ska uppfylla och det kommer att göras en fysisk insyn av detta innan en ackreditering kan ske.