BLI TESTLEDARE

För att få genomföra valideringar i BYNs valideringsmodell så ska testledaren uppfylla en del krav.

Behörighet att verka som testledare kräver att testledaren själv innehar yrkesbevis, eller har varit yrkesverksam inom de senaste 10 åren och med minst 5 års aktuell yrkeserfarenhet.
Erfarenheten ska vara inom det yrke man avser att validera mot.
Vidare behöver testledaren inneha någon form av pedagogisk utbildning/erfarenhet som kan styrkas och goda datakunskaper.

Att ha rätt attityd är också en viktig egenskap, att ha social förmåga att möta validanden på rätt sätt. Kunna vägleda i processen som valideringen utgör – från att informera, kalla och möta validanden inför valideringen, att bistå under valideringen. Ge rätt stöd i form av återkoppling kring valideringsresultat samt ge vägledning i hur en utbildningsplan ska se ut efter genomförd validering.

BYNs testledarutbildning ska vara genomförd med godkänt resultat och därefter ska ett sekretessavtal ha tecknats med BYN.

För att kunna anmäla sig till en testledarutbildning krävs att en ansökan om att bli testcenter inkommit till BYN, där ditt namn står angivet som tilltänkt testledare.

Datum för nästa testledarutbildning hittar du här.