EFTER VALIDERINGEN

VAD HÄNDER NU?
Om du har godkänt i testerna, både teoretiskt och praktiskt, får du ett grundkompetensintyg.
Detta utgör ett kvalitetssäkrat bevis för din kompetens i din yrkesroll.

HUR ERHÅLLER DU YRKESBEVIS?
Om du klarar provet behöver du därefter arbeta en viss tid i yrket*, alternativt visa upp intyg på arbetad tid i yrket. Därefter kontaktar du din BYN-region för att erhålla ditt yrkesbevis.

*Det är olika lång tid för olika yrkesroller och du hittar vad som gäller för just ditt yrke här.