KOMPLETTERANDE UTBILDNING

Efter genomförda teoretiska och praktiska moment har du en utvärderande genomgång med din testledare. Här får du veta om du behöver komplettera eller utveckla dina kompetenser inom något kunskapsområde. Testledaren ger dig i så fall tydliga instruktioner om hur och var du kan göra dessa kompletteringar. Du får sedan boka tid för att göra om din validering inom de kunskapsområden som du ska komplettera.