TESTCENTER ELLER GODKÄND VALIDERINGSLEVERANTÖR

Fram till idag har BYN godkänt valideringsleverantörer enligt andra krav än vad vi kommer att ställa framöver i den nya valideringsmodell som vi tar fram.
Det är inte längre möjligt att ansöka för att bli godkänd enligt den gamla modellen.
För att ansöka om att bli ackrediterat testcenter krävs att det yrke ni tänkt validera mot finns klart enligt den nya modellen.

Vissa av er som validerar kommer därför under en period att ha två olika avtal och tillvägagångssätt på era valideringar. Varefter yrken lyfts in i den nya modellen kommer de valideringsleverantörer vi har avtal med idag att få information och möjlighet att ansöka om att bli ackrediterat testcenter.

Det yrke som är först ut enligt BYNs nya valideringsmodell är Träarbetare. Vi arbetar parallellt med att lyfta över även Betongarbetare och Anläggningsmaskiner under 2020.
Under första halvåret 2021 har vi för avsikt att även ha Plattsättare och Murare klara enligt den nya valideringsmodellen.
Du som ansöker för validering av träarbetare bör framöver även kunna erbjuda ett par av BYNs TBM-yrken* då dessa blir aktuella enligt den nya modellen.

* Trä, betong och mur