TESTCENTER ELLER GODKÄND VALIDERINGSLEVERANTÖR

Fram till idag har BYN godkänt valideringsleverantörer enligt andra krav än vad vi kommer att ställa framöver i den nya valideringsmodell som vi tar fram.
Det är inte längre möjligt att ansöka för att bli godkänd enligt den gamla modellen.
För att ansöka om att bli ackrediterat testcenter krävs att det yrke ni tänkt validera mot finns klart enligt den nya modellen.

Vissa av er som validerar kommer därför under en period att ha två olika avtal och tillvägagångssätt på era valideringar. Varefter yrken lyfts in i den nya modellen kommer de valideringsleverantörer vi har avtal med idag att få information och möjlighet att ansöka om att bli ackrediterat testcenter.

På grund av omständigheter såsom pandemi och lågt användande av befintliga branschvalideringsmodeller har BYN valt att senarelägga sitt införande av den nya valideringsmodellen. Exakt tidpunkt för införandet är ännu oklart och kommer att meddelas till intresserade och berörda i god tid innan det sker.

Under tiden kommer BYN att jobba vidare med att förbereda fler yrkesroller för den nya modellen, så att det vid införandet kommer att finnas fler tillgängliga yrken på plats.
I nuläget ligger Träarbetare redo för införande och arbete pågår med yrkesrollerna Betongarbetare, Plattsättare, Murare och Anläggningsmaskinförare. Målet är att minst dessa yrken ska vara tillgängliga i modellen vid införandet. Fler yrken kommer att påbörjas under 2021.