VAD INNEBÄR VALIDERING?

VAD INNEBÄR VALIDERING?
Validering är ett samlingsnamn för olika metoder att bedöma vad en person kan inom ett område.

Validering är ett bra verktyg för att kunna ta reda på vad en person kan inom ett yrke eller kunskapsområde oavsett hur denne har fått sin kompetens. Det spelar ingen roll om den erhållits genom utbildning, som lärling eller annat sätt. Det viktiga är att personen har kompetensen som krävs i yrkesrollen.

EN MODELL FÖR VALIDERING
För byggbranschen finns en modell för att validera kompetens för branschens yrkesroller, t.ex. träarbetare, murare, plattsättare, betongarbetare, maskinförare.
Genom teoretiska frågor och praktiska övningar som är framtagna för just det yrket, får personen visa sin kompetens mot branschens krav. En validering tar mellan 3–5 dagar beroende på yrke. Den genomförs hos ett godkänt testcenter där en testledare instruerar, granskar, stödjer och följer upp varje validering.

ETT BRANSCHGODKÄNT INTYG ELLER KOMPLETTERING
Efter valideringen får man ett branschgodkänt intyg som visar på vilka kompetenser man har inom yrkesrollen. Uppfyller man alla krav så kan man direkt söka anställning på ett företag.
Ofta visar en validering på områden där man behöver komplettera sin kompetens. Det kommer att finnas med i intyget. Kompletteringar kan ske genom teoretisk utbildning eller praktiskta moment ute på ett företag. Testledaren ska hjälpa den som validerats med vad nästa steg efter valideringen är, t.e.x. var man kan få kompletterande utbildningar, vilken BYN-region man ska vända sig till för att få ett yrkesbevis m.m.

VALIDERINGSINTYG INFÖR EN UTBILDNING
En validering kan också vara bra att genomföra inför en utbildning. Genom att visa vad man kan och få det dokumenterat i ett valideringsintyg, kan man korta ner utbildningen så att man bara behöver utbilda mot de delar som saknas eller behöver kompletteras. Detta sparar både tid och pengar, samt ger en snabbare väg ut i arbete.