Vägen till yrkesbevis

Tre utbildningsvägar att gå

Blivande yrkesarbetare (byggnadsarbetare) har tre utbildningsvägar att gå för att kunna erhålla ett yrkesbevis; antingen via en gymnasieskola, en godkänd utbildningsgivare eller via en distansutbildning. Oavsett vilken utbildningsväg du väljer att gå, inleds utbildningen med en grundutbildning. Efter grundutbildningen följer färdigutbildningen, som förutsätter att du har en lärlingsanställning och utbildningsbok utfärdad av BYN-regionen.

Färdigutbildningen varierar mellan ett och ett halvt till två och ett halvt år. När färdigutbildningen avslutas är du berättigad till ditt yrkesbevis. Yrkesbevis utfärdas baserat dels på en formell grundutbildning;
1. Gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram (Hitta gymnasieutbildningar)
2. BYNs fackteoretiska utbildning (distansutbildning)
3. Utbildning hos en av BYN godkänd utbildningsgivare (exempelvis vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildning) och dels på ett antal utbildningstimmar som anställd lärling med tiden registrerad i en utbildningsbok. Se antalet utbildningstimmar för yrkesbevis för respektive yrke, här

Ladda ner en övergripande utbildningsguide för Bygg- och anläggningsprogrammet

Under färdigutbildningen har arbetsgivaren ett ansvar för att lärlingen får en mångsidig yrkesträning. Lärlingen ges möjligheter att pröva på och fördjupa sig i de arbetsmoment som branschen har fastställt (BYNs målbeskrivningar).

Förlängd generell dispens från YTP
BYNs parter har kommit överens om att införa en generell dispens från kravet att genomföra YTP med godkänt resultat för att erhålla yrkesbevis från 2015-04-01 till dess ett nytt yrkesutbildningsavtal träder i kraft.

OBS!
För att kunna utfärda en utbildningsbok måste företaget vara bundet av kollektivavtal genom medlemskap i BI eller ME, alternativt hängavtal med Byggnads eller SEKO. Det finns också möjlighet för företag inom närliggande yrkesområden att via avtal få utbildningsbok, men det förutsätter att företaget har kollektivavtal inom sitt avtalsområde.