VEM KAN VALIDERA SIG?

Det finns många anledningar till varför man vill validera sina kunskaper och färdigheter. Till exempel om du saknar nödvändiga betyg/intyg så ger det en möjlighet att bli behörig/kvalificerad för ett yrke eller för att kunna förkorta din utbildningstid.

Du kanske redan idag har en del av de betyg och intyg som yrkesrollen kräver men har även erfarenhet.  Då kan en validering förkorta din utbildningstid så du inte behöver läsa sådant du redan kan.

Har du kunskaper och kompetenser från arbetslivet eller annan verksamhet men ingen formell utbildning så kan du få dessa validerade. Det kan antingen kvalificera dig för ett grundkompetensbevis som kan leda fram till ett yrkesbevis, eller göra dig medveten om dina kompetensluckor och få vägledning till hur du kommer vidare mot ditt mål.

Kanske har du utländsk utbildning och behöver komplettera något för att kunna arbeta i Sverige eller saknar dokumentationen ifrån denna. Då år validering något för dig.

Ditt företag kanske vill göra en kompetenskartläggning över sin personal för att se vilka utbildningsinsatser de bör satsa på.

De kompetenser som krävs för ett yrke beskrivs i BYNs yrkeskvalifikationer.